Andreas geeft zeer geregeld spreekbeurten over uiteenlopende psychologische onderwerpen. Natuurlijk over zijn boek over geheimen, en over persoonlijkheid maar ook over evolutionaire psychologie, vertrouwen, leiderschap, de match tussen persoonlijkheid en beroepskeuze en managementstijl.

Tijdens zijn lezingen en colleges wil hij vooral doordringen tot de toehoorders, en niet alleen maar droge kennis overbrengen. Mensen moeten voelen wat hij bedoelt, niet enkel begrijpen. Kennis van de psychologie gaat tenslotte om ons allemaal. Om waarom jij als individu geneigd bent steeds dezelfde weg te willen wandelen, of juist helemaal niet. Welke kenmerken delen wij, als mensen, met elkaar? Wat vertellen die over ons? En hoe kunnen we die gebruiken om elkaar te beïnvloeden?

Als een kennismakelaar op het gebied van psychologische kennis laat hij graag zien wat hij zelf én internationale collega’s bedacht en onderzocht hebben. Hij werd dan ook tweede tijdens een wetenschapsevenement georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waar Nederlandse wetenschappers en wetenschapsjournalisten elkaar ontmoetten. De prijs werd toegekend omdat Wismeijer met speels gemak complexe wetenschappelijke kennis goed onder het voetlicht van een breed publiek wist te brengen. Zijn ontregelende en aanstekende presentatietechnieken hadden hier een groot aandeel in.

Andreas heeft gesproken voor groepen van 20 mensen tot 1100 mensen en alles er tussen in. Hij heeft gesproken voor o.a. medewerkers van de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank (DNB), Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO), GGZ, Rotary, Natuurmuseum Brabant en vele Science Cafés en wetenschapsbijeenkomsten.